kama_metallurgy
kama_metallurgy

kama_metallurgy

جزوه خواص مکانیکی مواد ۲

جزوه خواص مکانیکی ۲ رشته مهندسی مواد و متالورژی

این جزوه به صورت دست نویس و اسکن شده است و بر خلاف جزوه های موجود که تنها به مفاهیم و توضیحات می پردازند، به حل مسائل مهم کتب این درس نیز پرداخته است.

بخش هایی از کتاب “دیتر” که احتیاج به توجه بیشتر داشت به صورت خلاصه در جزوه در بخش مربوطه نوشته است.

از این جزوه جهت شرکت در المپیاد منطقه ای و کشوری استفاده شده است.

15,000 تومان