گزارش کار آزمایشگاه متالوگرافی

این فایل شامل گزارش کار متالوگرافی ماکروسکوپی و میکروسکوپی آلومینیوم و آلیاژ های آن و همچنین چدن ها و spk است.
گزارش کار بصورت دستنویس پی دی اف خواناست.
آزمایش اول درباره ی ماکروسکوپی فلزات در ۶ صفحه به همراه نحوه ی آزمایش و عکس نمونه ها و نتیجه گیری است.
آزمایش دوم درباره ی میکروسکوپی آلومینیوم و آلیاژهای آن بصورت کامل در ۱۰ صفحه توضیح داده شده است (بهمراه عکس نمونه متالوگرافی شده و انجام محاسبات توسط نرم افزار دیجی مایزر)
آزمایش سوم درباره ی متالوگرافی انواع چدن ها در ۱۸ صفحه بطور کامل توضیح داده شده است. (بهمراه عکس نمونه های متالوگرافی شده انواع چدن و محاسبات که توسط نرم افزار انجام شده است.)
آزمایش چهارم درباره ی متالوگرافی فولاد spk است.( بهمراه عکس و محاسبات)

13,000 تومان

گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی

این گزارش کار عملیات حرارتی شامل عناوین زیر است:

۱)بررسی تاثیر دما بر آستنیته کردن ck 45

۲)کربن دهی سطحی

۳)تاثیر محیط سرد کننده بروی فولاد ck 45

آزمایش های بالا بررسی شده ؛فایل شامل مقدمه و توضیحی درمورد آزمایش و نوع فولاد مورد استفاده و تئوری آزمایش ؛ نمونه های متالوگرافی شده  به همراه محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار و در آخر نتیجه گیری شده است.

آزمایش تاثیر دما در ۱۶ صفحه و تاثیر محیط سرد کننده در ۹ صفحه و کربن دهی در ۶ صفحه بطور کامل و بصورت تایپی در دو قالب پی دی اف و ورد قرار گرفته است.

15,000 تومان