60%
تخفیف

آلیاژهای آنتروپی بالا چند جزئی AlCoCrCuFe و NiCoCrCuFe

رفتار آلیاژی شدن در آلیاژهای آنتروپی بالا چند جزئی AlCoCrCuFe و NiCoCrCuFe Alloying behavior in multi-component AlCoCrCuFe and NiCoCrCuFe high…

35,900 تومان

آلیاژهای ریختگی منیزیم برای کاربردهای هوافضا

Mg Casting Alloys for the Aerospace Challenge آلیاژهای ریختگی منیزیم برای کاربردهای هوافضا ABSTRACT Reviewing the magnesium alloys currently available to…

9,900 تومان

آلیاژهای هیپویوتکتیک آلومینیوم – سیلیسیوم

Nucleation mechanism of the eutectic phases in aluminum–silicon hypoeutectic alloys سازوکار جوانه‌زنی فازهای یوتکتیک در آلیاژهای هیپویوتکتیک آلومینیوم -سیلیسیوم ABSTRACT…

14,900 تومان

آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده

Preparation of Fine Alumina Powder آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده از ژیپسیت بایر ABSTRACT This study involves the…

29,900 تومان

آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده از ژیپسیت بایر Preparation of Fine Alumina Powder

Preparation of Fine Alumina Powder آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده از ژیپسیت بایر ABSTRACT This study involves the…

29,900 تومان

آماده سازی پودر ZrB2 نانوسایز Preparation of nano-size ZrB2 powder

Preparation of nano-size ZrB2 powder by self-propagating high-temperature synthesis سنتز پودر ZrB2 در اندازه نانو بوسیله سنتز خود انتشار دما بالا ABSTRACT…

9,900 تومان

آموزش فارسی نرم افزار Visualizer 3D ، ترجمه کتابچه راهنمای کاربران

visualizer 3d user manual کتابچه راهنمای کاربران نرم افزار Visualizer 3D ABSTRACT By using the software you give your accordance…

29,900 تومان

آنالیز SEM و اشعه ایکس – SEM and X-ray Microanalysis

مقاله آنالیز SEM SEM and X-ray Microanalysis Image Formation and Interpretation آنالیز اشعه ایکس و SEM – تفسیر و تشکیل تصویر ABSTRACT…

14,900 تومان

آنالیز اشعه ایکس در آلیاژهای تیتانیوم برای کاربردهای زیست‌پزشکی

In situ X-ray analysis of mechanism of nonlinear super elastic behavior of Ti–Nb–Ta–Zr system beta-type titanium alloy for biomedical applications آنالیز…

9,900 تومان
70%
تخفیف

آنالیز بافت فولاد API X70 بعد از نورد داغ و پس از عملیات حرارتی

آنالیز بافت ضخامت فولاد API X70 بعد از نورد داغ و پس از عملیات حرارتی Textural analysis through thickness of…

18,000 تومان
75%
تخفیف

آنالیز تجربی- تئوری فواصل دندریتی اولیه و سلولی در حین انجماد انجماد آلیاژ قلع و سرب (Sn-Pb)

آنالیز تجربی- تئوری فواصل دندریتی اولیه و سلولی در حین انجماد تک جهته آلیاژهای انجماد آلیاژ قلع و سرب Sn-Pb…

9,700 تومان
75%
تخفیف

آنالیز تخلخل و رفتار اکسیداسیون پوشش YSZ و YSZ/LaPO4

آنالیز تخلخل و رفتار اکسیداسیون پوشش YSZ و YSZ/LaPO4 Porosity analysis and oxidation behavior of plasma sprayed YSZ and YSZ/LaPO4…

21,900 تومان