60%
تخفیف

تردی هیدروژنی (Hydrogen Embrittlement)

تردی هیدروژنی Hydrogen Embrittlement چکیده کاربرد‌های زیادی از فلزات در سازه‌ها وجود دارد که در آنها استحکام تسلیم شدن فلز…

95,900 تومان
75%
تخفیف

ترک خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴L خط لوله گاز هیدروکربنی

ایجاد خوردگی در زیر عایق و ترک خوردگی تنشی در اثر ترک خوردن تنشی سولفید در یک فولاد زنگ نزن…

18,000 تومان
75%
تخفیف

تست پانچ کوچک برای تعیین چقرمگی فولاد کم آلیاژ در سرویس

تست پانچ کوچک برای تعیین چقرمگی مواد اجزای فولاد کم آلیاژ در سرویس Small Punch Testing for Determining the Material…

30,250 تومان
75%
تخفیف

تغییر شکل و ریزساختار در کارگرم فولاد کم کربن

ترک های ریز در فرایندهای کارگرم فولاد کم کربن Micro-cracking of low carbon steel in hot-forming processes چکیده: در مطالعات…

12,000 تومان
75%
تخفیف

تولید فلزات آهنی و سرباره‌ آهنی (Ferrous metal production and ferrous slags)

تولید فلزات آهنی و سرباره‌ آهنی Ferrous metal production and ferrous slags چکیده آهن فرو (آهن دو ظرفیتی (Fe۲+)) به…

49,500 تومان
75%
تخفیف

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فولاد زنگ نزن S32654

تحول ریزساختاری و خواص مکانیکی جوشکاری اصطکاکی فولاد زنگ نزن S32654 Microstructure evolution and mechanical properties of friction stir welding…

34,900 تومان
75%
تخفیف

جوشکاری تیگ فولاد ۳۱۶L پالسی : پارامترهای موثر بر کیفیت جوش

مطالعه اثرات پارامتر‌ی جوشکاری پالسی تیگ بر روی میزان فریت دلتا، فاکتور شکل و کیفیت خط جوش در جوشکاری مداری…

16,000 تومان
52%
تخفیف

جوشکاری فولاد HSLA به فولاد زنگ نزن دوفازی توسط روش GTAW

اتصال جوشکاری فولاد HSLA به فولاد زنگ نزن دوفازی توسط فرایند GTAW برای کاربردهای دریایی Dissimilar Welding of Superduplex Stainless…

15,500 تومان
75%
تخفیف

جوشکاری فولاد زنگ نزن سوپردوفازی به فولاد کم آلیاژ استحکام بالا (HSLA)

تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوشکاری فولاد زنگ نزن سوپردوفازی و فولاد کم آلیاژ استحکام بالا…

12,000 تومان
75%
تخفیف

خواص حرارتی فیزیکی (ترموفیزیکی) روکش رایزر

خواص حرارتی فیزیکی (ترموفیزیکی) و عملکرد روکش های رایزر برای فولادهای ریختگی Thermophysical properties and performance of riser sleeves for…

53,500 تومان
69%
تخفیف

خواص فولاد فوق ریزدانه شده توسط فرایند اکستروژن جانبی

خواص فولاد فوق ریزدانه شده توسط تغییر شکل برشی مکرر به کمک فرآیند اکستروژن جانبی Properties of ultrafine-grained steel by…

9,900 تومان
75%
تخفیف

خواص مکانیکی و ساختاری فولاد زنگ‌نزن آستنیتی X-Cr-Ni

خواص مکانیکی و ساختاری فولاد زنگ‌نزن آستنیتی X-Cr-Ni بعد از نورد سرد Structure and mechanical properties of austenitic steel after cold…

16,500 تومان